Завод за технически въглени

Четкодържатели

ЗТВ ЕООД произвежда и рециклира широка гама месингови, медни и стоманени четкодържатели за постоянно токови двигатели. Изделията се произвеждат при предоставен конструктивен чертеж, скица с точни размери или мостра.

Основни типове Четкодържатели