Завод за технически въглени

Графитни ел. четки

Графитни ел. четки за всички   видове ел. двигатели и ел. машини.

ЗТВ ЕООД произвежда графитни четки – композитни изделия от природен или синтетичен графит, метали, кокс и др.
В зависимост от вложения в тях материал те могат да бъдат от:

  • Медно-графит
  • Електрографит
  • Въглено-графит
  • Твърд въгленов материал

Четките се изпълняват по документация, задание, образец или съгласно формата, размерите на четките, накрайниците, типът и характеристиките показани на чертеж 1, 2 и 3 и таблица 1 и 2.

Номинален размер на четките По таблицата се избира радиалният размер "r" в зависимост от тангенционалния размер "t и аксиалния размер "a".
Размер: (mm)
1,6
2
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
32
40
50
64
80
100
125
a
x
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
х
х
x
x
x
x
t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
x
x
x
r
x
x
x
x
x
x
x
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
таблица 1
Забележка: Допуска се изработване на четки с по-големи или по-малки размери от тези които са показани в таблицата, произвеждат се и четки с конструктивни особенности като канал за охлаждане, изключвател, гумени уплътнения, сигнализатор за износване, ел. датчик и др.
Основни типове четки
чертеж 2
Четките се изработват в различни конструкции, в зависимост от взаимно орентиране на повърхнините и схемата на разположение на тоководещите проводници съгласно чертеж 2.
Размери на тоководещите проводници
В зависимост от конструкцията, графитните четки се изработват с или без тоководещи проводници /Медни Гъвкави Въжета-МГВ/, размерите на които са съобразени с техническите характеристики на произвежданите графитни четки и могат да бъдат: 0.3мм2, 0.5мм2, 0.75мм2, 1.0мм2, 1.5мм2, 2.5мм2, 4.0мм2, 6.0мм2 и 10мм2.
Конструкции на накрайниците
Технически характеристики на четките
Физико-механически характеристики
Колекторни Характеристики
Тип
Твърдост по Роквел10 N/m²
Специфично ел. съпротивление10 Ωm
Токово на- товарване10 A/m²
Периферна скоростm/s
Налягане на четката върху колектора10 N/m²
Преходен пад на напрежение на чифт четкиV
Макс. коефиц. на триенеµ
Медно-графитни
M4
4 - 18
0,10 - 0,25
20
20
200 - 250
0,20 - 0,40
0,20
M7
10 - 20
0,075 - 0,16
18
40
150 - 200
0,70
0,20
M10
6 - 17
0,08 - 0,15
20
20
200
0,15 - 0,30
0,20
M18
14 - 35
0,35 - 0,80
20
20 - 25
200
1,0 - 1,5
0,20
M25
11 - 32
0,80 - 1,50
12 - 25
20 - 25
200
1,0 - 1,5
0,20
M30
10 - 30
1,0 - 3,0
12 - 25
20 - 25
200
1,0 - 1,8
0,20
M35
9 - 28
1,0 - 6,0
12 - 25
20 - 25
200
1,0 - 1,8
0,20
M50
9 - 25
4,0 - 15,0
12
25
200
1,0 - 2,0
0,20
Въглено-графитни
B1
8 - 22
12,0 - 20,0
8
20
150 - 200
1,5 - 2,2
0,25
B1A
9 - 23
16,0 - 25,0
8
20
150 - 200
0,25
Електрографитни
ЕГ4
2 - 6
6.0 - 16.0
12
60
20
0.25
ЕГ14
8 - 30
20.0 - 38.0
12
45
40
0.25
ЕГ2А
8 - 21
11.0 - 27.0
12
50
25
0.23
ЕГ61А
20 - 65
36.0 - 72.0
17
60
40
0.15
ЕГ841
40.0 - 80.0
17
55
40
0.17
ЕГ74
15 - 55
35.0 - 75.0
15
50
40
0.22
Забележка: По заявка на клиента се изработват, четки за електрически машини със средни и утежнени условия на комутация от вносни твърди електрографитни материали, и за контактни пръстени от вносни въгленови материали.
таблица 2