Завод за технически въглени

Графитни конструктивни изделия

Групата на графитните конструктивни изделия включва изработване на различни видове графитни блокове за производство на графитни ел. четки, графитни втулки, пръстени, лопатки, уплътнения, както и токоснематели, плъзгачи и пантографи за желозопътния и електрическия обществен транспорт.

Формата и състава на материала, както и размерите на изделията се изпълняват по заявка на клиента по скица, чертеж или мостра.

Размери на графитните блокове  

Меднографитни и Въгленографитни блокове

Тип
Размер, мм
дебелинаширинадължина
Меднографитни и Въгленографитни блокове
1 - 35
35
36
1 - 35
41
54
1 - 35
67
68
1 - 35
67
83
Електрографитни блокове
Тип
Размер, мм
Дебелина
Ширина
Дължина
ЭГ2А
16
67
106
20
67
106
25
67
106
28
67
106
ЭГ14
16
67
67
20
70
70
ЭГ61А
16
53
69
20
53
69
ЭГ74
16
56
70
20
56
70
25
56
70
28
56
70
ЭГ841
16
55
70
20
55
70