Завод за технически въглени

Сребърни контактни тела

ЗТВ ЕООД произвежда контактни тела от чисто сребро, от сребросъдържащи псевдосплави и композити.
Формите и характеристиките на контактните тела от редовното производство са показани на на черт.4 и в таблица 3.

В зависимост от конфигурацията им те могат да бъдат:

  • Цилиндрични тела с плоска работна повърхност (фиг.1)
  • Цилиндрични тела със сферична работна повърхност (фиг.2)
  • Правоъгълни тела с плоска работна повърхност (фиг.3)
  • Правоъгълни тела с цилиндрична работна повърхност (фиг.4)
           За осъществяване на контактно реактивно запояване на контактите към носачите е усвоено контактно тяло с унифицирана форма / фиг. 5 /, работната повърхност на което е плоска с периферна фаска, а неработната повърхност е рифелована.
Основни типове сребърни контактни тела  Контактните тела се изпълняват с технологичен слой за запояване с плоска или релефна повърхност. В ЗТВ-АД се изработват и контактни елементи и възли с други форми и състави по документация или образец.
Технически характеристики
Композитен материал
Хим. състав %
Плътност q/cm3
Твърдост Hb
Електропроводимост m/ohm.mm          %IACS
1
Сребро
Ag 100
10.5
70
60                  108
2
Сребро-кадмиев окис
Ag-CdO 10 / 15 / 20
10.0 / 9.9 / 9.8
80 / 85 / 90
49 / 45 / 41      82 / 75 / 68
3
Сребро-меден окис
Ag-CuO 10
9.7
70
42                   70
4
Сребро-цинков окис
Ag-ZnO 8 / 11 / 15
9.6 / 9.4 / 9.1
75 / 80 / 85
47 / 43 / 39      78 / 72 / 65
5
Сребро-калаен окис
Ag-SnO2 8 / 12
9.9 / 9.8
85 / 90
49 / 44           82 / 73
6
Сребро-никел
Ag-Ni 10 / 20 / 30
10.1 / 10.0 / 9.9
85 / 95 / 105
49 / 46 / 42      82 / 76 / 70
7
Сребро-графит
Ag-C 3 / 4 / 5
9.0 / 8.8 / 8.6
46 / 44 / 42
50 / 46 / 42      81 / 76 / 70
8
Сребро-волфрам
Ag-W 25 / 30
15.5 / 15.0
210 / 200
24 / 25           40 / 42
9
Сребро-волфрам
Ag-W 40 / 50
14.2 / 13.2
170 / 140
28 / 31           46 / 52
таблица 3
Област на приложение Контактните тела от сребро-кадмиев окис се използват в контактори, магнитни пускатели и релета работещи при среден и тежък режим. Контактните тела от сребро-калаен двуокис и сребро-цинков оксид не съдържат канцерогени и заместват контактните тела от сребро-кадмиев окис. Контактните тела от сребро-меден окис се използват в определени типове контактори. Контактните тела от сребро-никел намират широко приложение в контактори, магнитни пускатели и релета. В автоматичните прекъсвачи работят двойка с контакти сребро-графит. Контактните тела от сребро-графит работят в несиметрични двойки със сребро-никел в еднополюсни автоматични прекъсвачи и със сребро-волфрам в мощни прекъсвачи. Контактните тела волфрам-сребро(40%-50%) се използват като работни контакти, а контактните тела волфрам-сребро(25%-30%) като дългогасителни контакти в мощните прекъсвачи.