Завод за технически въглени
Завода за технически въглени

Завод за технически въглени

Създаден през 1969 година , днес “Завода за технически въглени” е единственият производител в България на контактни елементи и възли за електрически машини и апарати, а именно на:

I. Четки за електродвигатели
II. Контактни тела на сребърна основа за апаратура НН

Като приемник на горе посоченият завод, ЗТВ ЕООД произвежда изделия, които намират приложение в електрически въртящи се постоянно променливо токови машини, електрокарни двигатели, автомобилни стартери и генератори, ръчни ел. инструменти, домакински ел.уреди, както и в Железопътния, Електрическия и Морския транспорт.

Завод за технически въглени

Клиентите

Клиентите и техните нужди са в основата на всичко, което ние правим. Успехът на ЗТВ ЕООД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител.
Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките, получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите.

Клиентите на ЗТВ ЕООД – Oгледало за нашата дейност.

С ЗТВ ЕООД работят над 1000 фирми с различна големина,
структура и предмет на дейност.
Сред по-големите клиенти на ЗТВ ЕООД са в областите на
Транспорта, Техниката и Енергетиката.

За контакти с нас

Производствена база:
Каблешково, ул. Черно море № 2